Filmas „Pilotas“. Video ištraukos (ScreenRIP kokybė)

2008-09-26

Vakarykščio įrašo tęsinys.

Kitos filmo apie Rolandą Paksą ištraukos (čia, ko gero, kol kas yra vienintelė vieta visame internete kur jas galima pamatyti =]) jūsų peržiūrai:

Pakso atitikmuo informuojamas apie Kiesaus atitikmens pagrobimą

Nušalintojo prezidento Rolando Pakso atitkmuo Darius rėžia kalbą prieš 2002m. rinkimus. Paulausko atitikmuo susirūpinęs.

Paksas jau prezidentas. Pas jį į kabineta ateina Paulaskas pasišnekėti dėl įtakos sferų.

Itin pakiliai nuteikia filmo galas. Rolandas sugniuždytas guli ant lovos, jam paskambina būrėja (Lolišvili) ir liepia prisiminti, ką ji jam sakiusi, ir nesijaudinti- žmonės po kiek laiko supras teisybę. Žiūrovai matydami šį epizodą turi prisiminti pranašystę- R. Paksas prezidentaus du kartus. Rolandas važiuoja į kažkokį kaimą, į kurį buvo vyresnybės nurodymu „ištremtas“ Paksą gynęs kunigas. Ten duoda jam išpažintį. Kunigas jam pasako, jog jam teks būti teisiamam už tai, kas kitiem leidžiama. R. Paksas sako suprantąs savo likimo sudėtingumą, bet yra pasiryžęs vykdyti Dievo jam pavestą užduoti. Visiškai aišku, jog galvoje jis turi Lietuvos valdymą. Štai taip! Ne be reikalo šio tinklaraščio paveiksliuke Paksas ant kryžiaus. Gaila, jog fotoaparato atmintis buvo pasibaigusi….

Po filmo didžioji dalis žiūrovų išėjo, tačiau koks 30-40 nuėjo pačiupinėti Pakso ir Matulevičiaus. Norėjau Nors vieno iš jų ko nors paklausti, taigi patraukiau link jų. Prie Pakso prisiskinti nepavyko- buvo labai užimtas ir greitai išėjo. Turiu pastebėti, kad prie jo ilgai sukiojoji ir kalbėjosi kažkoks karinę uniformą vilkintis ir rusiškai labai stipriu rusišku akcentu (o kartais ir rusiškai) šnekantis vyriškis. Jis ir Rolandas atrodė pažįstami iš seniau.

Pasisekė prieiti prie V. Matulevičiaus. Šalia jo vis ėjo pensininkai, norėdami padėkoti už puikų darbą ir paklausdami, kada pardavinės diske. „Jau greitai“,- vis kartojo prodiuseris ir scenaristas. Tada paklausiau, ar jis nemano, kad jo filme kombinuojant tikrus faktus su išgalvotais (arba niekeno neįrodytais) jis klaidina Lietuvos žmones? Juk jie tai priima kaip teisybę (šitą pasakius vienas šalia stovėjęs pensininkas suriko: „Pasakyk nors vieną žodį, kuris buvo neteisybė!). Galų gale, filme ITIN lengvai atpažįstama galybė mūsų viešo gyvenimo veikėjų, kurių parodomi veiksmai taip pat suvokiami kaip įvykęs faktas.

Matulevičius, kaip ir buvo galima tikėtis, iš karto pradėjo kažką velti. Esą, tai meninis filmas ir jis pripžįsta, kad jis specialiai kai ką sukeitė vietomis (kad įdomiau būtų). O jeigu aš ką nors atpažįstu- tai atsitiktinumas, nors pats taip pat pažįmėjo, jog Profesorius- Landsbergio atitikmuo, bet visai nepanašus (tai sakydamas atrodė labai savimi patenkintas). Taip pat sakė skaitęs, jog laikraštyje skaitęs apie tai, jog Kūrio atitikmeniui net barzda užlipdyta, kad panašesnis būtų, bet tai- atsitiktinumas (šitą sakydamas išpūtė akis). Be to, kai jis kūrė tą personažą, tai kūrė Konstitucinio teismo pirmininką, o ne E.Kūrį. Vaikiškas išsisukinėjimas.

Tai tiek. Gal kas žinote, kada Kaune bus kokių susitikimų su politikais?

Dienos akcijos | Dovanos | Nuolaidos
Uždaryti
Eiti prie įrankių juostos